welkomspaginaSLC09-10 Handleiding studieloopbaancoaching TMA 
MenuJaar 1

Snelle route

Jaar 2


Jaar 3


Jaar 4

English Stream Programme

Exchange programme

Wie ben jij?

Wat kun jij?

Wat wil jij doen binnen en na afloop van de opleiding TMA?


Dat zijn de drie vragen die steeds centraal staan bij de modules studieloopbaancoaching (SLC). SLC gaat over jouzelf als persoon, hoe de opleiding TMA bij jou past, welke keuzes jij maakt binnen het programma van de opleiding en daarbuiten en na afloop, en hoe jij je in de loop van de opleiding ontwikkelt  tot  trade manager gericht op Azië. In alle jaren van de opleiding maakt SLC een essentieel onderdeel uit van de studie.  

In zijn algemeenheid kennen de modules SLC de volgende leerdoelen: zie algemene leerdoelen.

De modules SLC dragen allen bij aan het bereiken van de kritische beroepscompetentie nummer 4: competentieontwikkeling (het ontwikkelen van de eigen professionele competenties op het gebied van trade management gericht op Azië). Daarnaast wordt er door voorgeschreven regelmatige reflectie op het gehele competentieprofiel ook bijgedragen aan de overige kritische beroepscompetenties van de trade manager gericht op Azië.

Op deze website wordt per jaar (zie het menu links) de informatie aangeboden die je nodig hebt om de onderdelen SLC succesvol te kunnen volbrengen. Voor overige vragen kun je altijd terecht bij je studieloopbaancoach.